Hoppa till innehåll ↓
map

UWC South East Asia

Singapore

5,600 elever
mellan 4–18 år

Grundad

1971

3 March 2017

UWC South East Asia (UWCSEA) grundades 1971 som Singapore International School av dåvarande premiärminister Lee Kuan Yew, och blev en fullvärdig UWC-skola år 1975. På 1990-talet utökades verksamheten till att omfatta elever från 4 års ålder och 2011 tillkom ett andra campus. UWCSEA välkomnar elever från över 100 nationaliteter och tar emot både dag- och internatelever. Den flerspråkiga miljön berikas av 600-800 nya studerande varje år.

Tre unika egenskaper

  • Mångfald - UWCSEA utbildar alla elever i UWC:s uppdrag och värderingar. Elever antas med medveten mångfald som mål, inklusive faktorer som kultur och livserfarenheter. Redan från 4 års ålder erbjuder UWCSEA en utmärkt plats för elever att utveckla sin interkulturella förståelse.
  • Dynamisk omgivning - Stadsrepubliken Singapore, med sin lilla yta och centrala läge, utgör ett globalt nav i Asien. Skolan ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i det singaporianska samhället och samtidigt utforska de omgivande länderna.
  • K-12 konceptbaserad läroplan - Fyra av fem inriktningar i UWCSEA:s utbildningsprogram - akademi, utomhuspedagogik, personlig och social utbildning samt samhällsengagemang - har en gemensam läroplan från förskolan till gymnasiet. Den leder eleverna genom ett avsiktligt och holistiskt utbildningsprogram byggt på tvärvetenskapliga och erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder.
I klassrummet 

Som både utgångspunkt och slutmål för en UWCSEA-utbildning vägleder UWC:s uppdrag varje beslut om lärande. Utbildningsmålet att tillhandahålla en holistisk, värdebaserad utbildning som hjälper eleverna att utvecklas som individer och som medlemmar i ett globalt samhälle är grunden för allt lärande i klassrummet och formar innehållet i den akademiska läroplanen.

Principerna för välbefinnande och lärande skapar en miljö där eleverna kan utveckla kunskap och förståelse genom fem inriktningar: akademiska studier, träning, friluftsutbildning, personlig och social utbildning samt samhällsengagemang. Även om eleverna inte ägnar lika mycket tid åt varje inriktning (under merparten av året prioriteras det akademiska), så värderas de lika högt. 

Skolan strävar efter att ge varje elev åldersanpassade möjligheter att utveckla sina färdigheter, och den konceptbaserade läroplanen K-12 är gemensam för båda campus. Ett omfattande hemspråksprogram hjälper flerspråkiga elever i alla åldrar att behålla sitt hemspråk.

UWCSEA:s gymnasium erbjuder International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) för årskurs 11 och 12. Förutom standardkurser erbjuder UWCSEA språkalternativen holländska, hindi, indonesiska, japanska, koreanska, kinesiska, franska, tyska, spanska och ryska samt designteknik, datavetenskap, miljösystem, global politik, psykologi, filosofi, idrotts- och hälsovetenskap, dans, film, musik, bildkonst och teater.

Utanför klassrummet
 

UWCSEA:s inlärningsmiljö har utformats för att stödja välbefinnande och därmed effektiv inlärning, med fokus på att varje elev ska känna sig uppskattad, omhändertagen, trygg och få stöd. Målet är att hjälpa eleverna att utveckla starka sociala och emotionella färdigheter så att de är bättre rustade att hantera sig själva, relatera till andra, utveckla motståndskraft och självkänsla, lösa konflikter, delta i grupparbeten och känna sig positiva om sig själva och världen omkring dem.

Eleverna ges regelbundet möjlighet att observera och undersöka den naturliga världen omkring sig samtidigt som de på ett säkert sätt utmanar sin egen förmåga, både självständigt och i samarbete med andra. För alla årskurser inkluderar detta att utforska skolans trädgårdar och andra naturområden som en del av skoldagen.

Alla elever deltar i åldersanpassade samhällsengagemang som är direkt kopplade till läroplanen för K-12 samt till andra delar av UWCSEA:s utbildningsprogram. Även om tjänsteinteraktionerna på våra campus är olika, oavsett campus, skola, årskurs eller klassrum, strävar alla elever efter vart och ett av de tre inlärningsområden som identifieras i vår serviceplan:

  1. Medvetenhet - förberedelse för att agera
  2. Systemtänkande för hållbar utveckling
  3. Att agera - att vara en aktör för förändring

Samhällsengagemang utvecklar medkänsla och ansvar och ger eleverna möjlighet att omsätta UWC:s värderingar i handling när de engagerar sig.

Att hjälpa andra är kärnan i UWC:s filosofi och gör det möjligt för eleverna att aktivt bidra till att lösa sociala och miljömässiga problem, både lokalt och globalt. När studenterna fördjupar sin förståelse för varför dessa problem finns, vägleds de till att inse att alla kan spela en roll genom att vidta välgrundade, målmedvetna åtgärder för att lösa dem.

Möjligheterna till lärande utökas sedan när studenterna tar sig an erfarenhetsbaserade utmaningar som bygger upp motståndskraft, samarbete och ledarskap. Oavsett om de utforskar den naturliga miljön på campus i årskurs 1, lär sig om vattenfiltrering i trean eller tar sig ann vår höghöjdsbana i årskurs 8, utvecklar eleverna förtroende för sina fysiska förmågor och den känslomässiga förmågan att klara av svåra situationer.

UWCSEA samarbetar med Oregon State University-Cascades för att genomföra en longitudinell studie om effekterna av utomhuspedagogik. De preliminära resultaten visar på övertygande bevis för de långsiktiga fördelarna av ett medvetet friluftsprogram.

Det mångfacetterade aktivitetsprogrammet är en annan viktig del och ger eleverna möjlighet att utforska nya intressen och utveckla sina styrkor. De kan göra detta genom att delta i befintliga aktiviteter eller genom att hitta andra elever och personal som vill hjälpa till att starta en ny aktivitet.

Sommarläger (Short Courses) 

Initiative for Peace (IfP) grundades 2001 för att främja fred i globala, nationella och regionala konflikter. De årliga konferenserna anordnas av elever i årskurs 11 efter ett års förberedelser. Elever från båda campusorterna får utbildning av specialister inom offentlig förvaltning, konfliktlösning och förhandling samt historiska perspektiv för att kunna anordna evenemang för ungdomsledare från värdlandet.

UWCSEA har gjort en IfP verktygslåda tillgängligt för utbildare och andra ungdomsledarorganisationer som vill kopiera och anpassa programmet i sina egna sammanhang och samhällen.

Campus och lokaler

Båda campusområdena erbjuder exceptionella lokaler som är anpassade till den praktiska och tekniskt integrerade utbildningen. Från klassrum, resurscenter och bibliotek utrustade med toppmodern teknik och verktyg, till professionellt utrustade scenutrymmen och enastående idrottsanläggningar - miljön har utformats för att stödja alla fem inriktningar av UWCSEA:s utbildningsprogram.

Oavsett om det är specialbyggt, som på East Campus, eller om man har omarbetat befintlig infrastruktur på platsen för den tidigare St John's Army School, som på Dover Campus, har båda platserna gemensamma inlärningsutrymmen som bidrar till att skapa en gemenskap. Åldersanpassade lokaler ger alla elever flera möjligheter att få tillgång till autentiska lärande-upplevelser i sin omedelbara omgivning.

GreenMark Platinum Super Low Energy-certifieringen för båda campusområdena innebär att de har uppnått den högsta standarden för "gröna byggnader" i Singapore och fortsätter att verka inom de riktmärken som fastställts för att bidra till Singapores ambitiösa hållbarhetsmål. Miljö- och designaspekter av byggnaderna integreras i utbildningsprogrammet där det är möjligt.

Dover Campus grundades 1971 i den befintliga St John's Army School och har många träd och gott om öppna ytor. Även om campusområdet har förändrats under ett flerårigt renoveringsprojekt är Tent Plaza fortfarande campusområdets sociala mittpunkt. Det finns tre internat, Kurt Hahn House, Nelson Mandela House och Malala Yousafzai House, med över 190 internatelever i årskurs 8 till 12.

East Campus öppnades i augusti 2011 och är en specialbyggd anläggning som, i linje med UWC:s hållbarhetsmål, fortsätter att sätta globala riktmärken för design, innovation, tillgänglighet och miljöpåverkan för skolor. Tampines House, ett flervåningsinternat med utsikt över campusområdet, huserar cirka 160 elever i årskurs 8 till 12.

Geografisk miljö 

Dover Campus upptar 11 hektar i Clementi, väster om det centrala affärsdistriktet och bredvid National University of Singapore. East Campus ligger på 5,5 hektar i Tampines, ett snabbt växande nordostligt nav nära Changi Airport.

Antagning 

De flesta elever antas direkt, med hänsyn till UWC:s mål att medvetet rekrytera elever som är engagerade i skolans uppdrag oavsett deras bakgrunder, nationaliteter och livserfarenheter. Stipendiater väljs i de flesta fall ut av UWC:s nationalommittéer. De flesta av dem går den tvååriga IBDP, men ett mindre antal elever går på 5- eller 3-åriga stipendier (och börjar i årskurs 8 eller 10) för att  förberedas inför IBDP. För mer information om att ansöka till UWCSEA, besök webbplatsen.

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Kontaktuppgifter


Dover Campus
1207 Dover Road,
Singapore 139654
East Campus
1 Tampines
Street 73,
Singapore 528704

18 Gymnasier världen över