Hoppa till innehåll ↓

Stöd från skolan

Att gå på en UWC skola kan innebära en stor förändring. En UWC-elev är en del av en grupp med stor mångfald, som ofta är långt borta från sitt hemland, använder ett nytt språk och följer en utmanande läroplan.

På UWC ser vi till att alla våra elever känner sig stöttade, inspirerade och välkomna i sin skolgemenskap.

Varje UWC-skola har ett team som stödjer elevernas välbefinnande. 

UWC ger också eleverna verktyg att reflektera över den roll de spelar i  samhället. UWC uppmuntrar elever att tänka på hur de behandlar andra och hur de kan bidra till att skapa en respektfull gemenskap. 

Personal träffas regelbundet för att säkerställa att även de arbetar för att skapa en hälsosam gemenskap med gemensamma mål. Anställda erbjuds också forum som gör det möjligt för personal över hela UWC-rörelsen att samarbeta och stödja varandra.

 

"Kamratlyssnare (Peer Listeners) är en grupp elever som har specialutbildats för att kunna ge stöd till sina kamrater på skolan. Alla elever kan gå till dem och prata om sina problem. En kamratlyssnares roll är att hjälpa andra elever att utforska vad som händer i deras liv, att identifiera tecken och källor till stress, stödja dem i sina tankar och känslor, samt hänvisa dem till vuxna som kan hjälpa mer om det behövs. Forskning har visat att kamrater är den första kontaktpunkten för många som mår dåligt, och att kamratrelationer faktiskt kan fungera som en buffert mot stress. Att känna att någon verkligen lyssnar på oss kan vara till stor hjälp för vårt mentala välbefinnande. Kamratlyssnarna genomgår utbildning med skolpsykologen som deltar i veckopass där ämnen som psykiskt välmående och lyssnarförmåga utforskas."

- Gianmichele Laquale, Psykolog/Psykoterapeut på UWC Dilijan