Hoppa till innehåll ↓

Registrering & Medlemskap

Registrera dig på vår interna webbplats för alumner

Det finns flera fördelar med att registrera sig på alumni.uwc.se:

  • Du som registrerar dig och godkänns som användare får tillgång till en epostadresslista över UWC-alumner med anknytning till Sverige
  • Dina svenska UWC-bekanta kan lätt hitta dina kontaktuppgifter
  • Du nås garanterat av våra nyhetsbrev som kommer ungefär en gång i kvartalet (du kan förstås avbeställa genom att skriva till alumni@se.uwc.org)
  • Du kan själv uppdatera dina uppgifter så att de alltid är aktuella
  • Dina uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till tredje part (utom i det mycket osannolika fall att en svensk domstol tvingar oss).

Registrera dig som användare på alumni.uwc.se (för dig som är eller har varit elev på en UWC-skola)

Registrera dig som användare på alumni.uwc.se (för dig som är eller har varit lärare på en UWC-skola, som deltagit i en UWC Short Course eller som är förälder till en elev på en UWC-skola)

Glömt lösenordet?

Ta fram epostadresslista (kräver inloggning)

Uppdatera dina uppgifter (kräver inloggning)

Du är själv ansvarig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att andra alumner kan komma i kontakt med dig i framtiden.


Bli medlem i UWC Sverige

UWC Sveriges intäkter går i första hand till stipendier. Våra enda intäktskällor för administrativa omkostnader är medlemsavgifter och ansökningsavgifter samt eventuella donationer. Eftersom nästan allt arbete utförs ideellt har vi små omkostnader. Ändå går det förstås inte att pressa ner de administrativa kostnaderna till noll. Därför är vi beroende av medlemsavgifter. Tack för att du blir medlem i UWC Sverige och hjälper oss fortsätta driva vår verksamhet!