Hoppa till innehåll ↓

UWC:s historia

En av de viktigaste sakerna vi kan lära oss är hur vi förstår varandra.

Denna idé har varit kärnan i vad vi gör på UWC, ända sedan vår första skola grundades 1962.

Vi tror att utbildning kan handla om mer än bara personlig utveckling, eller att säkra en plats på universitetet. Utbildning kan inspirera unga människor att upptäcka vad som enar oss alla som människor och att agera för en värld av fred, samarbete och förståelse.

Hur det började

 

"Jag ser det som utbildningens främsta uppgift att säkerställa överlevnaden av dessa egenskaper: en företagsam nyfikenhet, en oslagbar anda, envishet i jakten, ett behärskat självförtroende och - framför allt - medkänsla."

- Kurt Hahn (UWC:s grundare)

1955 höll utbildningspionjären Kurt Hahn ett tal vid NATOs försvarshögskola i Paris. Under sitt besök inspirerades han av det samarbete och den lojalitet som uppvisades av militärer som helt nyligen varit på motsatta sidor under andra världskriget.

Hahn hade redan varit involverad i grundandet av ett antal skolor och utbildningsorganisationer, men hans idéer om utbildning utvecklades ständigt. Vid den tiden talade han ofta om kraften i utbildning som en väg till fred, såväl som ett behov av att vända "nedgången av medkänsla" i samhället.

Det var genom konvergensen av dessa idéer som UWC så småningom föddes.

I ett tal år 1958 sa han:

“Det finns tre sätt att försöka fånga de unga; ett är att predika för dem — jag är rädd att det är en krok utan mask; den andra är att tvinga dem... och att säga till dem 'Du måste ställa upp som frivillig'... den tredje är en vädjan som aldrig misslyckas, 'Du behövs’.”

1962 antog UWC Atlantic (ursprungligen kallad Atlantic College) i Wales, Storbritannien, sina första elever. Den första UWC-skolan byggdes på idén att om unga människor med olika bakgrunder skulle utbildas tillsammans, skulle de kunna bygga en förståelse som förhindrade framtida konflikter.

Det var världens första internationella, tvååriga Sixth Form College för tonåringar i åldrarna 16 till 19.

 

 

 

 

 

 

 

Det var en plats där de skulle lära sig empatin som gjorde det möjligt för dem att lyssna och överväga andras perspektiv, även om de var väldigt olika deras egna. De skulle lära sig styrkan att stå upp för det som är rätt, även om riskerna är stora. Och de skulle lära sig att vara motståndskraftiga och att lära sig av misstag snarare än att ge upp.

Från Atlantic Colleges tidigaste dagar fanns en önskan att replikera modellen. Det var höjdpunkten av det kalla kriget, och många såg fördelarna med en idé som värderade anknytning, medkänsla och samhällsengagemang. I slutet av 1960-talet hade United World Colleges namn myntats, och en rörelse började bli verklighet.

UWC:s första internationella president, Lord Mountbatten, hjälpte UWC-rörelsen att utvecklas bortom dess nordatlantiska rötter. Han övervakade grundandet av nationalkommittéer, som skulle välja ut elever och främja UWC i olika länder. Under de kommande åren börjar UWC-skolor att dyka upp i Singapore och Kanada, och senare på kontinenter över hela världen.

UWC har alltid handlat om att lyssna och lära. Den har utvecklats och vuxit i linje med behoven hos människorna och världen runt omkring. Och dess engagemang för fred, förståelse och motståndskraft är lika stark som någonsin.

Page 1

Tidslinje

UWC idag

18


Det finns sammanlagt 18 UWC-skolor och gymnasier.

>150


Vi är representerade i fler än 150  länder genom våra skolor och nationalkommittéer.

60,000


Över 60 000 studenter från över 180 länder har studerat på en UWC-skola eller deltagit i ett av våra sommarläger.