Hoppa till innehåll ↓

Code of Conduct

Alla UWC skolor och gymnasier har förbundit sig att följa "UWC Common Code of Conduct" som ursprungligen infördes av UWC International Board år 2010 och som senare reviderades år 2019. Denna gemensamma uppsättning värderingar och riktlinjer har som mål att alla våra elever ska känna sig trygga, nöjda och respekterade på skolorna. Organisationen i sin helhet strävar för att UWC:s gemensamma Code of Conduct ska följas både i anda och i handling.