Hoppa till innehåll ↓

Uttagningsprocessen

Uttagningsprocessen hos UWC Sverige består av en skriftlig ansökan, en första intervju (bestående av gruppintervju, diskussion, och individuell intervju), samt en slutintervju. 

Nedan följer de viktigaste stegen i ansöknings- och uttagningsprocessen:


Steg 1: Ansökningsblanketten

Du fyller i den skriftliga ansökningsblanketten på vår externa ansökningssajt och skickar in den. Dessutom ser du till att ha bjudit in minst två referenserpersoner att skriva rekommendationsbrev. Du har även berättat för dina föräldrar om UWC och laddat upp deras signerade intyg samt dina betyg från årskurs 9. Slutligen har du betalat ansökningsavgiften på 200 kronor, förutsatt att du inte fått dispens för det. Alla dessa steg ska göras innan deadline för att vi ska kunna bedöma din ansökan.

För en mer detaljerad genomgång av detta kan du besöka sidan Ansök till åren 2024-26.

När din ansökan är inskickad kommer en uttagningskommitté bestående av minst två erfarna styrelseledamöter att granska dina dokument och svar och avgöra om du tar dig vidare till nästa steg i uttagningsprocessen.

Med anledning av det stora antalet starka ansökningar vi tar emot och våra begränsade stipendiemedel är det möjligt att många duktiga och lämpliga kandidater inte tar sig vidare. Vi rekommenderar därför att du lägger ner tid på att skriva utförligt i din ansökan på ett sätt som representerar dig väl. 

Dina referenspersoner har fram till och med den 29 december att skicka in sina rekommendationsbrev.

Du får svar på om du kom vidare eller inte senast 2 veckor efter deadline, eller den 30 december.


Steg 2: Första intervjun
Första intervjun tar cirka 3 timmar och är utformad så att du får lära dig mer om UWC, träffa tidigare UWC-elever samt andra sökande. Förutom en individuell intervju på cirka 20 minuter som genomförs av UWC-alumni blir det även gemensamma gruppaktiviteter och diskussioner samt tillfällen att ställa frågor.

Individuella intervjuer kan genomföras på antingen svenska eller engelska, beroende på vilket språk den sökande föredrar. Gruppaktiviteter genomförs helt på engelska.

Eleverna blir bedömda enligt våra urvalskriterier och resultaten från både de individuella intervjuerna och gruppaktiviteterna sammansätts så att urvalet kan göras till slutintervjun.

Du får svar på om du går vidare till slutintervjun eller inte inom 1 vecka från intervjudagen.


Steg 3: Rangordning av skolor

Har du tagit dig vidare till slutintervjun skickar vi ett formulär till dig där du kan prioritetsordna vilka skolor du helst vill åka till. Vi kommer ta dina val i beaktande men i slutändan är det vi som bestämmer vilken skola vi eventuellt erbjuder stipendium till. Vårt val baseras på flera olika faktorer, men främst på att det bara finns ett begränsat antal stipendium till varje skola. Vi skickar inte heller elever till alla skolor alla år. Vart vi skickar elever beror på vilka skolor vi erbjuds platser på och hur vår ekonomi ser ut.

Vi förväntar oss att kandidater som väljer att delta i slutintervjun är beredda att tacka ja till alla skolor vi skickar till, även en som rangordnades lågt i deras formulär. I slutändan har alla UWC-skolor väldigt mycket mer gemensamt med varandra än de har skillnader.


Steg 4: Slutintervjun
Efter första intervjuomgången kallas cirka 20 kandidater till en mer formell och helt individuell slutintervju med UWC Sveriges styrelse i Stockholm. Slutintervjun tar sammanlagt cirka 1 timme och består av två separata delintervjuer på 20 minuter vardera. Språket vid intervjuerna är svenska eller engelska, beroende på vad kandidaten föredrar.

Den ena delintervjun bedömer din intellektuella nyfikenhet, akademiska robusthet och engagemang för UWC:s värderingar och ideal. Till denna delintervju ska du förbereda en 5 minuter lång presentation, som genomförs utan hjälpmedel, om ett helt valfritt ämne du tycker är viktigt eller intressant. 

Den andra delintervjun bedömer din sociala kompetens, resiliens, självkännedom, självständighet, och personliga integritet. 

Du får svar på om du blir erbjuden ett stipendium inom 3 veckor från intervjudagen.

Är du en kandidat som inte blev uttagen kommer vi fråga dig om du vill stå kvar på vår reservlista i händelse av att någon tackar nej till sin plats, eller så föreslår vi alternativ som att delta på ett UWC-sommarläger eller uppmuntrar dig att söka igen nästa år, förutsatt att du då fortfarande uppfyller våra formella krav för sökande.


Steg 5: Nomineringsprocessen börjar

När alla stipendium har delats ut och de nyuttagna har tackat ja till sina platser påbörjar vi processen med att nominera våra uttagna till UWC-skolorna runt om i världen. I denna process kommer vi bland annat ha en diskussion med föräldrarna om storleken på deras ekonomiska bidrag till UWC Sverige som den är beskriven på sidorna Stipendiets omfattning samt Föräldrar och vårdnadshavare. Grunden för den diskussionen är vad det skulle ha kostat att ha en 17-åring hemma under de 18 månader som en UWC-utbildning pågår.

Nomineringsprocessen innehåller fler steg, bland annat en del blanketter och dokument som måste fyllas i och signeras, men allt beräknas vara klart inom 1 månad. Efter att nomineringarna är inskickade kommer UWC-skolorna att officiellt anta er som elever och ta över rollen som er viktigaste kontakt.


Mer information

Ytterligare information om urvalsprocessen går att hitta bland våra vanliga frågor (FAQs) och på sidan om  Viktiga datum. UWC Sverige följer UWC:s allmänna urvalskriterier, antagningspolicy och ser till att välja ut kandidater i linje med UWC:s värderingar och principer