Hoppa till innehåll ↓
map

UWC Mostar

Mostar, Bosnien och Hercegovina

200 elever
mellan 16 - 19 år

Grundad

2006

3 March 2017

UWC Mostar är den enda UWC-skolan som byggts i ett tidigare konfliktdrabbat land med målet att "bygga broar mellan människor och kulturer genom inspirerande utbildning av hög kvalitet". Redan från första början har skolan haft som särskilt syfte att bidra till den fredsbyggande processen i staden Mostar och i Bosnien och Hercegovina, och den strävar efter att utveckla utbildningsmetoder som är relevanta för samhällen efter konflikter. Genom aktiva lokala partnerskap erbjuder UWC Mostar en praktisk demonstration av hur utbildning kan förena, inspirera och engagera unga och samhället i stort att sträva efter en fredlig och hållbar framtid.

Tre unika egenskaper

  • UWC Mostar är den första UWC-skolan med ett uttalat mål att bidra till återuppbyggnaden av ett samhälle efter en väpnad konflikt - Gymnasiet utbildar sina elever att förstå och uppskatta varandras skillnader, samtidigt som man främjar jämlikhet, tolerans och kritiskt tänkande.
  • Det lokala samhället - Elevernas interaktion med det lokala samhället är kärnan i UWC Mostars verksamhet. Varje år organiserar studerande och personal projekt och evenemang som är öppna för besökare från hela landet.
  • Foundation Education in Action - UWC Mostar grundades av Foundation Education in Action, vars mål är att bli en föregångare för utbildningsreformer i landet och tillhandahålla högkvalitativ lärarutbildning med särskild fokus på objektiv extern bedömning, läroplansinnovationer och innovativa inlärningsmetoder.
I klassrummet

UWC Mostar erbjuder International Baccalaureate Diploma Program (IBDP). Förutom standardkurser erbjuder skolan bosnisk litteratur, kroatisk litteratur, antropologi, ekonomi, miljösystem och bildkonst.

Utanför klassrummet
UWC Mostar är en aktiv deltagare i nästan alla större evenemang som äger rum i staden Mostar. Dessa inkluderar årliga evenemang som Street Arts Festival, Festival for Children, European Researchers' Night och många fler. Målet är att engagera ungdomar från alla delar av staden i ett kooperativt äventyr som syftar till att återuppliva och utveckla stadens liv på ett sätt som förenar ungdomar från alla samhällen.

UWC Mostar har också varit banbrytande för konceptet Model United Nations (MUN) i Mostar och hela landet, och organiserar den årliga UWC Mostar Winter Art Festival som visar upp elevernas talanger på olika offentliga scener i staden Mostar.

Sommarläger (Short Courses)

UWC Mostar welcomes several short summer programs for young people from Bosnia and Herzegovina and the region every year, such as the Bridging Cultures” short course, the “Mostar Summer Youth Program” and the “LAB program”.

UWC Mostar anordnar varje år flera korta sommarprogram för ungdomar från Bosnien och Hercegovina samt närområdet, bland annat "Bridging Cultures", "Mostar Summer Youth Program" och "LAB-programmet".

Campus och lokaler
Mångfalden av kulturer och traditioner i UWC Mostar är mest märkbar i bostadsområdena med hus både i den västra och östra delen av staden. Själva skolbyggnaden ligger i stadens centrum och delar sina lokaler med Gimnazija Mostar, inklusive vetenskapslaboratorier, ett rymligt, ljust bibliotek på vinden och en stor samlingssal. Gimnazijas idrottsanläggningar inomhus och utomhus - inklusive gym, fotbolls-/handbollsplan, volleybollplan, löparbana och längdhoppssektion - är tillgängliga för UWC Mostars elever. UWC Mostar har ytterligare två byggnader som används till utbildning, kontor, bildkonst och teaterkonst.
Geografisk miljö
UWC Mostar ligger i staden Mostar i södra Bosnien och Hercegovina. Det gynnsamma geografiska läget, närheten till Kroatien och Montenegro och det milda klimatet gör Mostar till ett populärt turistmål. UWC Mostar är den enda UWC-skolan i sydöstra Europa.
Antagning
Elever ansöker genom sin UWC nationalkommitté eller genom UWC Global Selection Programme. För mer information om UWC Mostar, besök webbplatsen.

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Kontaktuppgifter


United World College in Mostar
Španski trg 1
88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

18 Gymnasier världen över