Hoppa till innehåll ↓

Vilka UWC Sverige är

Vår organisation

UWC Sverige är en ideell förening med betalande medlemmar. Vi välkomnar alltid nya medlemmar och volontärer, så hör av dig om du vill engagera dig! Du kan lära dig mer om vad vi behöver hjälp med just nu och hur du kan bidra med ditt engagemang genom att klicka här.

UWC Sveriges styrelseledamöter

UWC Sveriges styrelse består av ett tiotal ledamöter som på ideell basis valt att engagera sig och arbeta för UWC Sverige. Styrelsen röstas fram av föreningens medlemmar på varje års årsmöte. För närvarande är merparten av våra ledamöter alumner, men det är inget krav att ha gått på en UWC-skola för att sitta i styrelsen.

Ordförande
 

LisaLisa Bjerke

Lisa gick på UWC Red Cross Nordic åren 2005-2007. Hon har en MPhil i humanekologi och har jobbat med hållbarhetsfrågor i Boston, USA. Efter 10 år flyttade hon tillbaka till Malmö och studerar nu till att bli gymnasielärare. Lisa delar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2023 med Petter Hallqvist. 

 

E-post: ordforande@se.uwc.org och 

lisa.bjerke@se.uwc.org 


PetterPetter Hallqvist

Petter gick på UWC Red Cross Nordic 2016-2018. Sedan dess har han haft möjligheten att resa med Minerva University, och utforska sitt intresse av Ekonomi och Statsvetenskap i olika samhällen runt om i världen. I maj 2023 tar han Kandidatexamen, och hoppas efter det studera vidare inom Ekonomi. Petter delar ordförandeskapet i UWC Sverige med Lisa Bjerke samt är ansvarig för fundraising sedan 2023. 

 

E-post: ordforande@se.uwc.org och 

petter@se.uwc.org

Sekreterare
 

EjeEje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019. Han har en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet och har jobbat ett år på utrikesdepartementet. Eje är UWC Sveriges sekreterare.

E-post: sekreterare@se.uwc.org

 

Kassör
 

PaulPaul Klein

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

E-post: treasurer@se.uwc.org

 

Kommunikations- och uttagningsansvariga
 

JonatanJonatan Ullholm

Jonatan gick på UWC Red Cross Nordic mellan åren 2018-2020. Han studerar nu masterprogrammet i medicinsk bioteknologi på KTH. Sedan 2023 är Jonatan kommunikations- och uttagningsansvarig i styrelsen tillsammans med Anneli Xie.

E-post: info@se.uwc.org och 

ansokan@se.uwc.org

 


AnneliAnneli Xie

Anneli gick på UWC-USA mellan åren 2015-2017. Hon har en dubbel kandidatexamen i arkitektur och samhällsplanering från Wellesley College, men är efter fem år i USA hemflyttad till Lund. I dagsläget jobbar Anneli som innovationsledare inom hållbar mobilitet och artificiell intelligens samt driver egen firma. Sedan 2023 är Anneli kommunikations- och uttagningsansvarig i styrelsen tillsammans med Jonatan Ullholm.

E-post: info@se.uwc.org och 

ansokan@se.uwc.org

Elevansvarig och Designated Safeguarding Lead
 

JosefhinSanna Josefhin Jartsjö

Josefhin arbetade på UWC East Africa 2018-2022 som lärare i Secondary School och i residensen. Hon har en magister i utbildningsvetenskap och har undervisat i flera geografi-relaterade ämnen i årskurs 6-12. Efter ca 10 år i Tanzania där hon utöver arbetet på UWCEA också har skrivit sin magisteruppsats samt arbetat med flera civilsamhällesorganisationer, är hon nu åter i Sverige och fortsatt arbetar på en IB-skola. I styrelsen arbetar hon med elevansvar och är Designated Safeguarding Lead, DSL.

E-post:  studentcontact@se.uwc.org

safeguarding@se.uwc.org och

sannajosefhin.jartsjo@se.uwc.org

Kommunansvarig och Deputy Safeguarding Lead
 

AntonAnton Strömberg

Anton gick på UWC Red Cross Nordic 2017-2019. Från 2019 studerar han fristående kurser vid Lunds Universitet, där han fortsätter utforska sitt intresse för Filosofi och har skapat en egen kandidatexamen med fokus på Praktisk Filosofi och Systemvetenskap. Antons främsta fokus inom UWC Sverige ligger på Safeguarding och han är för nuvarande deputy safeguarding lead för den svenska nationalkommittén.

E-post: kommunansvarig@se.uwc.org

Föräldrakontaktansvarig
 

Ylva Kjellberg

E-post: parentcontact@se.uwc.org