Hoppa till innehåll ↓

Vilka UWC Sverige är

Vår organisation

UWC Sverige är en ideell förening med betalande medlemmar. Vi välkomnar alltid nya medlemmar och volontärer, så hör av dig om du vill engagera dig! Du kan lära dig mer om vad vi behöver hjälp med just nu och hur du kan bidra med ditt engagemang genom att klicka här.

UWC Sveriges styrelseledamöter

UWC Sveriges styrelse består av ett tiotal ledamöter som på ideell basis valt att engagera sig och arbeta för UWC Sverige. Styrelsen röstas fram av föreningens medlemmar på varje års årsmöte. För närvarande är merparten av våra ledamöter alumner, men det är inget krav att ha gått på en UWC-skola för att sitta i styrelsen.

Ordförande
 

LisaLisa Bjerke

Lisa gick på UWC Red Cross Nordic åren 2005-2007. Hon har en MPhil i humanekologi och har jobbat med hållbarhetsfrågor i Boston, USA. Efter 10 år flyttade hon tillbaka till Malmö och studerar nu till att bli gymnasielärare. Lisa innehar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2023. 

 

E-post: ordforande@se.uwc.org och 

lisa.bjerke@se.uwc.org 

Sekreterare
 

EjeEje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019. Han har en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet och har jobbat ett år på utrikesdepartementet. Eje är UWC Sveriges sekreterare.

E-post: sekreterare@se.uwc.org

 

Kassör
 

PaulPaul Klein

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

E-post: treasurer@se.uwc.org

 

Kommunikations- och uttagningsansvariga samt föräldrakontakt
 

JonatanJonatan Ullholm

Jonatan gick på UWC Red Cross Nordic mellan åren 2018-2020. Han studerar nu masterprogrammet i medicinsk bioteknologi på KTH. Sedan 2023 är Jonatan kommunikations- och uttagningsansvarig i styrelsen tillsammans med Dawit Leake och Anna Alavaara.

E-post: info@se.uwc.org och 

ansokan@se.uwc.org

 


DawitDawit Leake

Dawit studerade på UWC Red Cross Nordic från 2017 till 2019. Efter examen reste han till USA för att läsa internationella studier. Idag är Dawit en masterstudent vid Malmö universitet och arbetar deltid som engelsklärare och handledare vid Lunds kommun. Hans intressen inkluderar bland annat filosofi, musik och snö. Han arbetar med UWC Sveriges kommunikation och utåtriktade arbete.

E-post: info@se.uwc.org 


AnnaAnna Alavaara

Anna gick på Waterford Kamhlaba UWCSA 2019-2020. Hon studerar nu Landskapsarkitektprogrammet på SLU i Uppsala. Under 2023 har Anna varit engagerad i styrelsens kommunikationsarbete. 2024 tar hon över som uttagningsansvarig och förälrakontaktansvarig.

E-post: ansokan@se.uwc.org

parentcontact@se.uwc.org

 

Elevansvarig och Designated Safeguarding Lead
 

RebeckaRebecka Sehéler

Rebecka gick på UWC Atlantic college i Wales mellan 2020- 2022. Hon är nu tillbaka i Sverige och studerar journalistprogrammet på Stockholms Universitet. Sedan 2024 är Rebecka elevansvarig i UWC Sveriges styrelse. Hon ansvarar även för att författa UWC Sveriges kvartalsvisa nyhetsbrev.

E-post:  studentcontact@se.uwc.org,

safeguarding@se.uwc.org, och rebecka.seheler@se.uwc.org

Kommunansvarig och Deputy Safeguarding Lead
 

AntonAnton Strömberg

Anton gick på UWC Red Cross Nordic 2017-2019. Från 2019 studerar han fristående kurser vid Lunds Universitet, där han fortsätter utforska sitt intresse för Filosofi och har skapat en egen kandidatexamen med fokus på Praktisk Filosofi och Systemvetenskap. Antons främsta fokus inom UWC Sverige ligger på Safeguarding och han är för nuvarande deputy safeguarding lead för den svenska nationalkommittén.

E-post: kommunansvarig@se.uwc.org