Hoppa till innehåll ↓

Utanför klassrummet

 

“Vi ger eleverna en utvecklande upplevelse genom att skicka dem på en upptäcktsresa. Mitt 17-åriga jag hade ingen aning om vem jag var. Den största gåvan vi kan ge oss själva är en förståelse för vår plats i världen och en möjlighet att förverkliga våra egna visioner.” 

- Christian Bock, studierektor & IB-koordinatör, UWC Robert Bosch College, Tyskland

UWC-skolornas mångfald uppmuntrar eleverna att utforska olika perspektiv tillsammans med sina klasskamrater, snarare än att bara lära sig från böcker.

UWC låter elever utforska konsten och kulturen i skolornas omgivning och reflektera över hur kreativitet och fantasi kan hjälpa oss att förstå och förändra världen.

Skolornas fokus på att hjälpa andra går långt utöver att uppfylla IBDP-kraven och får eleverna att upptäcka och fördjupa sig i ämnen som är viktiga för dem. Elever får lära sig hur man omvandlar intressen till initiativ så som projekt eller aktiviteter som kan hjälpa omgivningen i många år efter att de har lämnat sin UWC-skola.

UWC-elever skapar vanor som inte bara gör nytta i utbildingen utan även i livet.

Aktiviteter utanför klassrummet varierar från skola till skola, eftersom den specifika miljön på varje UWC-skola avgör vilka aktiviteter som finns att tillgå.

Kreativitet

“Även om du inte ska ägna dig åt konst i framtiden, lär du dig att tänka som en konstnär här"

- Ramila Patel, Head of Visual Arts, Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa

Konst och kreativitet handlar inte bara om att kunna måla eller spela ett instrument. Det handlar om disciplin, fantasi och att kunna uttrycka saker du tänker, upplever och känner.

På UWC uppmuntras elever att utforska sin kreativitet på flera olika sätt – t.ex. i former som bildkonst, dans, fotografi och musik. UWC möjliggör både utforskande av kulturerna i närområden och ger elever självförtroendet att uppträda och spela med andra. Det kan handla om att uppträda på scenen med teater eller dans och besöka kulturella platser.

Aktivitet

“Om du vill spela basket på en annan skola måste du kanske vara riktigt bra. Men om du är riktigt bra på UWC, lär du andra människor så att de också kan spela. Det är en miljö där du utvecklas, och lär dig att det är okej att misslyckas, och det ger dig styrka att försöka igen.” 

 - Saijai Liangpunsakul (Pearson College UWC, 2006-2008)

UWC-elever får chansen att fortsätta utöva de sporter de älskar i sin vardag – eller att prova på helt nya. Samtidigt tar UWC tillvara på miljöerna runt skolorna, oavsett om det handlar om att paddla kajak över vackra sjöar, klättra i öknen, eller vandra på snöiga berg.

Service

“Jag tror att det är något jag har haft med mig sedan UWC: Min energi att pusha för saker, även när de är utmanande eller går emot normen” 

- Luísa Gonçalves (UWC-USA, 2008-2010)

UWC har som målsättning att varje elev ska inse att de kan använda sin utbildning för att göra skillnad. Det går utöver läroplanen; det är en del av vardagen.

På UWC uppmuntrar lärarna eleverna att identifiera förändringar som de vill göra i världen. De får fundera över hur de både på egen hand och i grupp kan agera för att förbättra sina och andras liv. 

Varje år startar elever projekt och initiativ som tar itu med problem direkt, från avfallsåtervinning till informationsspridning och utbildning. Elever lämnar UWC med självförtroendet och modet att stå upp för vad de tror på och verktygen att göra något åt utmaningarna de ser i världen.

Elevernas initiativ kan ingå som en del i skolans program för fritidsaktiviteter, där andra elever och personal kan delta. I vissa fall har eleverna möjlighet att anmäla dessa projekt till UWC-omfattande bidragsprogram som Young Aurora, där eleverna kan anmäla ett humanitärt projekt och vinna ett bidrag på 4 000 USD för att vidareutveckla det, eller Go Make A Difference, som varje år beviljar upp till 1 000 USD till UWC-elevers projekt.