Hoppa till innehåll ↓

Vad UWC Sverige gör

UWC Sverige är den svenska nationalkommittén för UWC:s utbildningsrörelse i stort. Organisationen syftar till att välja ut och finansiera stipendiater från Sverige till UWC-skolor, men också till att öka kännedomen om UWC i Sverige och främja samhörighet och engagemang bland tidigare UWC-elever i Sverige.

UWC Sverige är även en medlemsorganisation för alla som vill stötta UWC och UWC Sveriges arbete – t.ex. tidigare elever, föräldrar, lärare, och anställda inom UWC-rörelsen. Som medlem bidrar du till arbetet för att främja UWC-rörelsen i Sverige. 

Alla inom UWC Sveriges styrelse arbetar ideellt och har adjungerats eller valts in till kommittén för att fylla särskilda kompetensluckor eller vakanser. Många av UWC Sveriges ordinarie medlemmar stöttar även UWC Sveriges arbete med den årliga uttagningsprocessen och deltar på sommar- och alumnträffar under året.  

Hör av dig om du vill engagera dig – vi välkomnar alltid nya medlemmar och volontärer!

UWC Sveriges uppdrag

UWC Sveriges huvudsakliga verksamhet är att:

  • Välja ut de bäst lämpade eleverna till UWC-skolorna på ett sätt som representerar mångfalden av unga i Sverige.
  • Finansiera utvalda elevers studier på UWC-skolor. 
  • Bidra med information till nuvarande stipendiater och deras föräldrar för att eleverna ska få stödet de behöver under deras studier. 
  • Värna om UWCs alumnnätverk i Sverige och medverka till ett bestående engagemang till UWCs ideal i Sverige.

UWC Sverige har åtagit sig ansvaret för finansieringen av de svenska uttagna till UWC. UWC Sveriges intäkter kommer i dagsläget från privata bidragsgivare inklusive privatpersoner och stiftelser, samt från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands. Kan du tänka dig att bidra ekonomiskt till vårt uppdrag eller vara med och finansiera ett UWC-stipendium? Läs mer om vår ekonomi och hur vi välkomnar stöd här.