Hoppa till innehåll ↓

Urvalskriterier

UWC gör saker annorlunda. Vi tycker att en internationell utbildning av exceptionellt hög kvalitet inte bara borde finnas för dem med mycket pengar eller ett stort nätverk. Vi tycker att alla med viljan och drivkraften att förändra världen borde få den chansen.

Så varför har vi en urvalsprocess?

En UWC-utbildning är öppen för alla. Men den passar inte alltid alla.

Utbildningen är krävande. Men den kommer att förbereda dig för framtida utmaningar på ett sätt som få andra utbildningar gör.

Skolornas platser är begränsade. Detta för att säkerställa att eleverna får den individuella uppmärksamhet de behöver, och för att upprätthålla en nära gemenskap som uppmuntrar eleverna att blanda och lära av varandra.

Vi ser gärna att personer som får en UWC-utbildning har drivet och engagemanget för att slutföra den, och sedan motivationen att tillämpa den för att göra världen bättre.

Vad baserar vi urvalet på?

Alla nationalkommittéer, inklusive UWC Sverige, använder sex huvudkriterier enligt UWC:s allmänna urvalskriterier för att välja elever:

  • Intellektuell nyfikenhet: Du älskar att lära dig om världen omkring dig - både i och utanför klassrummet. Du har minst ett akademiskt område du brinner för och vill utforska vidare. Du är medveten om globala och lokala frågor och kan resonera kring dem.
  • Aktivt engagemang för dina egna och UWC:s värderingar: Du delar UWC:s värderingar och är beredd att följa UWC:s uppförandekod. Du är ödmjuk och har förmågan att lyssna på och värdesätta andras åsikter, även om de inte alltid överenstämmer med dina egna. 
  • Social kompetens: Du interagerar respektfullt med andra, förstår och uppskattar deras synpunkter och perspektiv, och kan arbeta i grupp för att hitta lösningar på olika problem. Du vet hur du uttrycker dig på ett lämpligt sätt i olika situationer och till olika människor.
  • Resiliens, självkännedom och självständighet: Du kan ta hand om dig själv både känslomässigt och hälsomässigt i utmanande situationer, till exempel i en internatmiljö. Du har utvecklat strategier för att hantera situationer med ökad arbetsbörda och många nya intryck. Du vet också när du ska söka stöd och be om hjälp för dig själv och för andra.
  • Personligt ansvar och integritet: Du kan uttrycka och granska dina egna värderingar och du är redo att resonera och reflektera kring dem när de ställs emot andras värderingar. Du uppför dig på ett sätt som speglar dina värderingar och övertygelser. Du kan kommunicera dina egna behov och är uppmärksam på andras, vilket visar att du känner ett ansvar för din omgivning.
  • Akademisk potential: Du har kapaciteten att klara av och frodas i den krävande akademiska miljö som IB-programmet utgör. 

Vi söker unga som vill bidra till en bättre värld, oavsett bakgrund.