Hoppa till innehåll ↓

Stipendiets omfattning

Vad täcker stipendiet?

Stipendiet täcker undervisning, kost och logi, men inte fickpengar eller resor till och från skolan (tillfälle till hemresa ges normalt under ett 2-3 månader långt sommarlov och under ett jullov som är 3-6 veckor långt). I sällsynta särskilt ömmande fall är det dock möjligt att få bidrag från UWC Sverige för resor, men ofta har skolorna själva ekonomiskt stöd som går att söka för resor. Eleverna har dessutom rätt till studiebidrag från CSN, som år 2023 uppgår till 1 250 kronor i månaden. Vi förväntar oss inte att studiebidraget betalas in till UWC Sverige.

Mer information riktad specifikt till föräldrar och vårdnadshavare hittar ni här.


Inackorderingstillägg från CSN

Våra stipendiater har rätt till inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) på grund av att de studerar långt från sin hemort. Tillägget ska bidra till utgifter för kost och logi till gymnasister som inte bor på folkbokföringsorten. Summan av inackorderingstillägget varierar beroende på avståndet mellan folkbokföringsort och studieort och motsvarar cirka 2000-2500 kronor i månaden. Eftersom kost och logi täcks av stipendiet till UWC åläggs varje stipendiat eller målsman till stipendiat att ansöka om och sedan sedan överföra summan av inackorderingstillägget till UWC Sverige.


Diskussion om bidrag från föräldrar

Urvalet sker helt utan hänsyn till de ansökandes och deras föräldrars betalningsförmåga, i enlighet med UWC:s målsättning att elever väljs ut enbart baserat på sina personliga meriter. Bidrag från föräldrar tas tacksamt emot för att vi ska kunna fortsätta ge svenska ungdomar möjlighet att gå på UWC.

I samband med uttagningarna för vi en diskussion med målsmännen om hur mycket de kan bidra. Grunden för den diskussionen är vad det skulle ha kostat att ha en 17-åring hemma under de 18 månader som en UWC-utbildning pågår. Utgångspunkten är att alla familjer betalar minst 3 000 kronor i månaden, vilket enligt Konsumentverket ungefär motsvarar matkostnaderna för att ha en tonåring hemma. Denna summa är alltså utöver inackorderingstillägget från CSN. Ju mer bidrag vi får in, desto fler stipendiater kan vi skicka. Däremot påverkar föräldrarnas vilja och förmåga att bidra aldrig vår rangordning av kandidaterna. 


Sammanfattning
  • Stipendier till UWC delas ut utan hänsyn till de ansökandes betalningsförmåga.
  • Stipendiet är heltäckande för alla uttagna kandidater, oavsett vilken skola eleven skickas till.
  • Stipendiet täcker undervisning, kost och logi (boende).
  • Stipendiet täcker ej fickpengar eller resor till och från skolan.
  • Eftersom stipendiaten studerar långt från hemorten har denne rätt till att söka inackorderingstillägg från CSN. Dessa inackorderingstillägg ska betalas in till UWC Sverige varje månad.
  • Utöver inackorderingstillägget förväntar vi oss att föräldrar bidrar med vad det skulle ha kostat att ha en 17-åring hemma under de 18 månader som en UWC-utbildning pågår. Detta är inget hårt krav från vårt håll men det gör det möjligt för oss att fortsätta dela ut stipendier till svenska elever i framtiden.
  • Eleven har alltid rätt till att söka och behålla studiebidraget från CSN, som idag uppgår till 1 250 kronor i månaden.

Mer information om inackorderingstillägg och studiebidrag samt hur ni söker dessa går att hitta på CSN:s webbplats här.

Mer information om ungefär hur mycket varje plats egentligen kostar (belopp som stipendierna täcker) hittar ni här.