Hoppa till innehåll ↓

Behörighetskrav

För att kunna söka till UWC-skolor genom UWC Sverige måste den sökande uppfylla våra formella krav.

Om du är osäker kring din behörighet eller har några frågor angående våra formella krav uppmuntrar vi dig att ta kontakt med UWC Sveriges uttagningsansvariga på ansokan@se.uwc.org.

Alla elever väljs ut på basis av sina personliga meriter och sitt engagemang för skolornas ideal, oavsett religion, politisk hemvist, kön, sexuell läggning eller social och ekonomisk bakgrund.


Sök under första eller andra året i gymnasiet

Du som söker ska gå i första eller andra året på gymnasiet och inte fylla mer än 17 året då du söker. Vid speciella omständigheter accepterar vi äldre sökande. Du måste dock ha fyllt 16 senast 1 september året du börjar på UWC. Söker du för läsåren 2024-2026 ska du alltså vara född mellan den 1 januari 2006 och den 1 september 2008.


Betyg från årskurs nio

Vi ser gärna att du som söker har minst C i genomsnitt i de teoretiska ämnena. Det betyder att ditt meritvärde från årskurs 9 bör vara minst 15 poäng per teoretiskt ämne i genomsnitt och minst cirka 240 poäng totalt. Detta därför att IB-programmet, som man läser på en UWC skola, är ett akademiskt krävande program. Med andra ord så ska 15 poäng ses som en riktlinje, snarare än en regel. Märk även att du ska gå på något av gymnasieskolans högskoleförberedande program (exempelvis naturvetenskapligt, samhällsinriktat, estetiskt, humanistiskt eller IB). Alla som söker skall ha för avsikt att fortsätta studera vid universitet eller högskola.


Tillgänglighet för intervjuer

För att kunna tilldelas vårt stipendium måste den sökande kunna närvara på våra intervjuer. Vänligen observera viktiga datum för de exakta dagarna som kan komma att bli aktuella denna uttagningsperiod. Vid speciella omständigheter kan slutintervjun ske via Zoom. Skulle ni mot förmodan få förhinder ber vi er kontakta oss på ansokan@se.uwc.org så snart som möjligt.


Bosatt i Sverige och ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige

Kandidater som söker till UWC genom UWC Sverige kommer att representera Sverige på UWC-skolor runt om i världen. Därför måste du vara folkbokförd i Sverige och antingen vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige för att söka UWC-stipendium via UWC Sverige.

Kom även ihåg att det inte är tillåtet att samma år söka stipendium från fler än en nationalkommitté. Om du inte är bosatt i Sverige eller inte har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige, vänd dig till nationalkommittén i landet du bor i eller har medborgarskap i för att få information om hur du kan söka till UWC. Du kan läsa mer om nationalkommittéer här.


Bor du utomlands?

Svenskar bosatta i utlandet som vill söka uppmanas i första hand att vända sig till det aktuella landets nationalkommitté. Om det inte finns någon nationalkommitté eller UWC-skola i det landet eller om du känner starkare anknytning till Sverige än till något annat land så bör du kontakta UWC Sverige innan du söker så att vi kan hjälpa dig med råd om vilket land du bör söka stipendium från.


Vad är en GSP-ansökan?

UWC Global Selections Program (GSP) är en alternativ ansökningsväg till IB-programmet på ett begränsat antal platser vid vissa UWC-skolor. UWC Global Selection Program koordineras av UWC International och UWC-skolorna direkt. För närvarande kan du ansöka till 15 av de 18 UWC-skolorna via GSP. Sökande som väljer GSP-vägen avstår från ekonomiskt stöd (dvs. de kommer inte att erbjudas någon stipendiefinansiering för sin plats). Både GSP och nationalkommitténs ansökningsvägar väljer elever baserat på UWC:s allmänna urvalskriterier. Fördelen med en GSP-ansökan är att du har betydligt större frihet i att själv välja vilken skola du vill studera på. Om du söker stipendium genom UWC Sverige är det vi som bestämmer vilken skola vi vill skicka dig till. Dessutom är dina chanser större att komma in via GSP än via nationalkommittén, eftersom det finns fler platser på skolorna än vi har stipendium att dela ut.

För mer information om GSP-ansökan, vänligen klicka här.