Hoppa till innehåll ↓
map

UWC Maastricht

Maastricht, Nederländerna

900 elever
mellan 4-19 år

Grundad

2009

3 March 2017

UWC Maastricht är en mångkulturell skola med elever från fler än 100 olika nationaliteter. Den verkar inom det nederländska offentliga utbildningssystemet och subventioneras av den nederländska regeringen. Skolan har bildats för att tillgodose både behoven hos det internationella samfundet i Maastricht och de elever som väljs ut av UWC:s nationella kommittéer över hela världen. UWC Maastricht välkomnar elever mellan 4 och 19 år.

Tre unika egenskaper

  • Grundskola och gymnasium, dag- och internatelever, Diploma Programme och Career-related Programme - UWC Maastricht är värd för fler än 900 internationella elever, från 4 till 19 år. Majoriteten av dem bor med sina familjer i närområdet. 200 IBDP- och IBCP-elever bor på campus.
  • Social Impact Programme - UWC Maastricht har utformat ett program för social påverkan som inkluderar handlingsorienterade kurser, socialt entreprenörskap, elevledda konferenser och ideella samhällsprojekt. Eleverna utvecklar de färdigheter och kunskaper som behövs för att bli aktiva deltagare i samhället, för att identifiera problem och orättvisor var de än finns. 
  • Läge - UWC Maastrichts campus ligger i en mycket grön och lummig del av Maastricht, nära stadens centrum och nära den tyska och belgiska gränsen.  Staden Maastricht tillhör de främsta nederländska destinationerna för både internationella besökare och turister. Staden har ett öppet, flerspråkigt och innovativt samhälle, fullt med liv.
I klassrummet 

UWC Maastricht erbjuder ett konceptbaserat program för grundskoleelever från 4 till 11 år. Läroplanen för grundskolan ger en holistisk och integrerad utbildning som väcker förundran och en lust att lära sig mer. Det gör det möjligt för eleverna att få åldersanpassade kunskaper, färdigheter och förståelse för vår värld.

IB-Middle Years Program (11-16 år) uppmuntrar eleverna att ta till sig och förstå sambanden mellan traditionella skolämnen och den verkliga världen, och att bli kritiska och reflekterande tänkare.

För 16-19-åringar erbjuder skolan International Baccalaureate Diploma Program (IBDP). Förutom standardkurser erbjuder UWC Maastricht holländska, spanska, tyska, italienska, arabiska, världskonst och kultur, global politik, bildkonst och musik.

Utanför klassrummet 

UWC Maastricht ger studenterna de kunskaper som behövs för att säkerställa deras sociala och känslomässiga välbefinnande. Därför sker inlärningsprocessen inte bara i klassrummen.
Vi uppmuntrar IBDP-elever att vidareutveckla sina talanger genom CAS, elevledda initiativ, program för socialt entreprenörskap, projektveckor och musiklektioner.

Elevledda initiativ
UWC Maastricht är stolt över sina elevledda initiativ: konferenser, festivaler och musikaler. Under organisationen, genomförandet och utvärderingen lär sig eleverna att arbeta i multikulturella team utanför den akademiska miljön, träna på färdigheter utanför skolan, få nya kunskaper om olika ämnen och tillhandahålla innehåll till hela skolgemenskapen samt resten av samhället. De får också möjlighet att träffa experter, workshopledare, organisationer och gästföreläsare från hela världen. Dessutom kommer eleverna att utveckla kontakter med andra lokala och internationella skolor som deltar i evenemangen.

Några exempel på dessa studentledda initiativ är konferenser som Youth Environmental Sustainability Conference eller Sciences Conference. Men även en konstfestival, kulturveckor, en musikal och TEDxYouth Maastricht är en del av dem.

Campus och lokaler 

Skolans campus byggdes 2015 i en parkliknande miljö, nära nordöstra delen av Maastrichts centrum. Platsen är omgiven av idrottsplaner, ett naturreservat och nya bostäder. För att komma till campusområdet måste man korsa en bro som endast är tillgänglig för fotgängare och cyklister.

Geografisk miljö 

Maastricht utgör tillsammans med sin region en unik del av Nederländerna. Det är ett öppet, flerspråkigt och innovativt samhälle, fullt med liv. Det är också hem för 30 000 studenter - varav hälften kommer från länder utanför Nederländerna.

Med den belgiska och tyska gränsen i närheten är Maastricht definitivt den mest internationella staden i Nederländerna!

Antagning
 

Ansökningar från dagelever till Primary och Secondary måste uppfylla kraven i den nederländska lagen om internationell utbildning. IBDP- och IBCP-diplomstudenter rekryteras genom UWC:s nationalkommittéer eller genom UWC:s Global Selection Programme. För mer information om UWC Maastricht, besök hemsidan.

Kontaktuppgifter


UWC Maastricht
Discusworp 65
6225XP Maastricht
The Netherlands

18 Gymnasier världen över