Hoppa till innehåll ↓

Ge en gåva

UWC strävar efter att så många elever som möjligt ska få möjligheten att uppleva en UWC-utbildning oberoende av deras nationella, socioekonomiska, kulturella, etniska eller religiösa bakgrund. UWC uppnår detta genom urval baserat på potential och meriter och genom utdelning av stipendier. För att fortsätta detta arbete är UWC beroende av donationer från alumner och andra individer, stiftelser, företag, organisationer, myndigheter och regeringar.

Din donation till UWC Sverige kan komma att användas på två olika sätt: finansiera våra stipendier samt hjälpa till att finansiera UWC Sveriges administrativa omkostnader. 

Stipendier

Nästan alla våra medel går direkt till att finansiera de årliga stipendier vi delar ut till våra uttagna. Våra omkostnader är små om man jämför med andra välgörenhetsorganisationer. De uppgick under verksamhetsåret 2022-23 till cirka fem procent av våra kostnader för skolavgifter. Som jämförelse kan man nämna Röda Korset, som har administrativa omkostnader på ungefär 12 procent av sin omsättning. Att vi kan hålla kostnaderna så låga beror förstås på de omfattande ideella insatserna och på att vi inte har några anställda eller någon kontorslokal. Genom att donera till UWC Sverige kan du hjälpa till att finansiera ytterligare UWC-stipendier och ge fler svenska ungdomar möjligheten att studera på en UWC.

UWC Sveriges driftskostnader

UWC Sverige drivs av engagerade volontärer som inte får någon betalning. Nationalkommittén behöver dock finansiella medel för att fungera. Utöver stipendiemedel kommer din donation att bidra till finansieringen av vår outreach- och urvalsprocess och kommer att användas för kostnader som exempelvis: främjande av UWC i media, nå ut till skolor och elever utanför storstadsområden, och tillhandahållandet av lämpliga lokaler för våra intervjuer. För mer information om våra exakta intäkter och utgifter hänvisar vi till vår senaste årsredovisning som går att hitta här.

Gåvokategorier

UWC förlitar sig på välgörenhetsbidrag från givare för att uppfylla sitt uppdrag. Donationer/gåvor kan tas emot i många olika former, inklusive men inte begränsat till:

  • Finansiella gåvor inklusive gåvor av kontanter och direkta banköverföringar;
  • Aktier och andra värdepapper;
  • Fastigheter;
  • Ränta från fonder;
  • Testamenten;
  • Icke-finansiella gåvor såsom kläder, tjänster, tillgång till lokaler, osv.
Skatterådgivning gällande gåvor

UWC uppmuntrar alla givare att söka sin egen juridiska eller skattemässiga rådgivning innan de ger en gåva. UWC kan inte hållas ansvariga för givarens skatteförpliktelser och kan inte tillhandahålla juridiskt bindande
råd i sådana frågor. Däremot kan vi konstatera följande:

  1. UWC Sverige är inte skattskyldiga eftersom vi är en ideell förening som inte driver näringsverksamhet. Det betyder att vi inte betalar skatt på våra donationer.

  2. Någon avdragsrätt eller skattereduktion för gåvor till UWC Sverige har en givare inte rätt till. Den rätten är förbehållen välgörenhet riktad till (a) vetenskaplig forskning och (b) social hjälpverksamhet. Social hjälpverksamhet riktar sig per definition till personer som är i behov av ekonomiskt stöd. Vägledning kring den juridiska definitionen finns att hitta här.

Anonymitet

UWC är en internationell organisation och UWC Sverige kan under sitt arbete komma att dela information om din donation med andra i UWC-familjen (UWC-skolor, nationalkommittéer och det internationella kontoret). UWC tar din integritet på allvar och kommer aldrig att dela dina uppgifter med organisationer utanför UWC-familjen. Ett undantag är vår bank som kan komma att ta del av våra donatorers personuppgifter som ett led i deras lagstadgade arbete mot penningtvätt.

Vi kan även komma att fråga dig ifall du ger ditt samtycke till att ditt namn publiceras på vår lista av givare på vår hemsida. Du kan alltid tacka nej till det eller få ditt namn borttaget om du skulle ångra dig i framtiden.

Vår policy för mottagande av gåvor:

För allmän information om vilka typer av gåvor vi accepterar och vår policy kring deras acceptans:

Ladda ner UWC Gift Acceptance Code (PDF)

Om du funderar på att donera en summa som överstiger 50 000,00 SEK, vänligen kontakta oss innan på treasurer@se.uwc.org.

Hur donerar jag?

Du kan ge en gåva till UWC Sverige via Swish eller bankgiro. Betala in till bankgiro 656-8752 eller swisha till 123 373 54 53. 

För frågor eller om du funderar på att donera andra gåvokategorier kan du kontakta oss på treasurer@se.uwc.org.