Hoppa till innehåll ↓

Föräldrar och vårdnadshavare

Här har vi samlat information till dig som förälder

Här kan du bland annat hitta information om UWC-stipendiet, CSN, samt intervjuer med föräldrar vars barn gått på UWC. Alla stipendiater tilldelas ett heltäckande stipendium. Stipendiet inkluderar undervisning, kost och logi. UWC Sverige uppmuntrar därför föräldrar att bland annat bidra med en matpeng som motsvarar vad det skulle kosta att ha en tonåring boende hemma. 

Eftersom sökande till UWC inte är myndiga behövs målsmans godkännande för att bli antagen till UWC.

Informationsträff för föräldrar

Som förälder vill du förmodligen veta mer om UWC och har kanske funderingar kring att låta ditt barn flytta utomlands. I samband med uttagningarna håller UWC Sverige flera informationsträffar för föräldrar och målsmän.

Följ oss på Facebook och registrera er för våra e-postutskick för att inte missa kommande informationsträffar. Här på hemsidan kan du även läsa intervjuer med Maria Sandum och Anders Pihl vars dotter gått på UWC Li Po Chun samt Christina och Jonas Löwgren vars två döttrar har gått på UWC Red Cross Nordic. De delar med sig av sina erfarenheter och intryck av UWC.

Inackorderingstillägg och matpeng

Som målsman till uttagen svensk UWC-stipendiat ombeds du att skriva på en ekonomisk förbindelse. Den syftar till en tydlig kommunikation mellan UWC Sverige och vårdnadshavare och innehåller tre delar:

  1. Inackorderingstillägg från CSN
  2. Matpeng
  3. Förfrågan om ett frivilligt bidrag till UWC Sverige.

På sidan Stipendiets omfattning kan du läsa mer om de två första punkterna. Här nedan kan du ladda ned de två formella dokument som styr den ekonomiska förbindelsen mellan föräldrar och UWC Sverige. Betalningsförbindelsen blir aktuell först efter att ditt barn blivit erbjuden ett stipendium.

Allt arbete inom UWC Sverige sker på ideell basis. Ert bidrag är mycket uppskattat och bidrar till att säkra framtida stipendium för svenska ungdomar. Därför ombeds föräldrar att, om de kan, bidra med en så kallad matpeng till UWC Sveriges verksamhet. Matpengen motsvarar vad det kostar att ha en tonårspojke/tonårsflicka boende i hushållet. Enligt Konsumentverket uppgår detta belopp år 2023 till cirka 3000 kr/mån. Ett skolår vid UWC omfattar drygt 9 månader (4 månaders hösttermin och 5 månaders vårtermin) vilket ger ett samlat årsbelopp på cirka 27 000 kronor.

Föräldrar till uttagna kommer aldrig inkomstprövas av UWC Sverige eller på liknande sätt få sin privatekonomi undersökt. Vi har det som princip att endast arbeta med den information som föräldrar frivilligt kommunicerar till oss. Föräldrarnas vilja och förmåga att bidra påverkar aldrig vår rangordning av kandidaterna vid uttagningen. 

Ge fler ungdomar möjlighet att gå på UWC 

Utöver överföringen av inackorderingstillägg och matpeng ser vi gärna att målsmän, om möjligt, bidrar med ytterligare en summa som kan användas till framtida stipendier. Detta är en oerhört viktig del av finansieringen av stipendierna och möjliggör att fler ungdomar har möjlighet att studera vid en UWC.

Frivilliga bidrag – oavsett storlek – gör stor skillnad för svenska elevers möjlighet att gå på ett United World College! Läs mer om hur vi tar emot stöd här.

Frågor

Kontakta oss på treasurer@se.uwc.org för ekonomiska frågor eller på info@se.uwc.org för mer generell information. Se även vår sida om vanliga frågor för vårdnadshavare.