Hoppa till innehåll ↓

UWC:s utbildningsmodell och principer

 

"Det finns mer i oss än vi tror. Om vi kunde öppna ögonen för det; kanske skulle vi för resten av våra liv vara ovilliga att nöja oss med mindre.”

Kurt Hahn, UWC:s grundare

Vad gör UWC annorlunda?

Vi är övertygade om att utbildning har kraften att vägleda unga människor till insikten att förändring är inom räckhåll, och att de själva har förmågan att vara en del av den.

Genom att engagera sig i en mängd olika volontärverksamheter och fördjupa sig i sina studier rustas UWC-elever för att leda med självförtroende och medkänsla senare i livet.

Hur uppnår vi detta?

Vi har byggt vår utbildningsmodell på en uppsättning principer som syftar till att hjälpa våra elever nå deras potential; både akademiskt, moraliskt, socialt och känslomässigt. Våra skolor har var och en sin egen unika identitet, men förenas av våra gemensamma värderingar och principer:

  1. Utbildningen sker i en mångsidig skolgemenskap. Elever väljs från regioner och sociala grupper som återspeglar alla delar av vår planet och samhällen.
  2. Utbildningen kräver aktivt främjande av internationell förståelse och utvecklingen av genuin omtanke, grundad på delade livserfarenheter och samarbete. Detta inkluderar att prata om och engagera sig i globala frågor i strävan efter fred.
  3. En balanserad och hälsosam livsstil är viktig. Därför handlar UWC om mer än bara det akademiska. Vi prioriterar fritidsaktiviteter som gynnar kropp och själ.
  4. Gemenskapen står i centrum. För det krävs ett aktivt deltagande av alla skolans medlemmar.
  5. Elever ska kunna bidra till hållbarhetsfrågor på både institutionell och individuell nivå.
  6. Elever måste ges möjligheter till självledarskap. På UWC-skolor uppmuntras elev-ledda initiativ, självdisciplin och ansvarstagande, samt möjligheten till att själva bedöma risk och hantera utmaningar. Dessa möjligheter stöds alltid av en trygg vuxen närvaro när det behövs.
  7. Varje individ besitter unika talanger och förmågor. På varje skola ska det finnas program som hjälper varje elev att uppfylla sin unika potential. 

Vi har byggt vår utbildningsmodell och läroplan på dessa principer och har inspirerat tusentals globala ledare att hitta sin kompetens och självförtroende på våra gymnasium. Läs mer om livet efter UWC här.

UWC ger sina elever en stark akademisk kompetens, ja, men också en självinsikt, världsvana, empati, och en nyfikenhet som tar dem vidare till universitetsstudier, jobb, eller andra uppdrag.