Hoppa till innehåll ↓

Utbildningen

På UWC tror vi att alla kan bidra till att skapa en bättre värld. 

Vi erbjuder en utmanande och mångsidig utbildning som hjälper dig att få de akademiska kvalifikationer du behöver för vidare studier på högskola eller universitet. Utbildingen syftar till att skapa möjligheter för dig att bli en del av den förändring du vill se i världen.

Varje år söker tusentals elever till UWC för att utmana sig själva och utvecklas. Utbildningen är en intensiv och djupt berikande upplevelse som våra stipendiater kan dra nytta av långt efter examen.

International Baccalaureate

Alla elever på UWC-gymnasium studerar International Baccalaureate Diploma Program (IBDP). Det är en utmanande läroplan som låter eleverna utforska en rad ämnen och idéer, samtidigt som de lär sig om vikten av engagemang utanför klassrummet genom CAS (Creativity, Action, Service). IBDP är världens mest utbredda gymnasieutbildning och ger behörighet till universitet i 100+ länder, inklusive England, USA, Japan, Australien och självklart även Sverige.

IBDP syftar till att "uppmuntra studerande över hela världen att bli aktiva, medkännande och nyfikna människor." IBDP är speciellt uppskattat för dess höga akademiska nivå och dess fokus på att hjälpa andra, samarbete, ledarskap och kritiskt tänkande.

UWC spelade en nyckelroll i utformningen av IBDP redan på 1960-talet och banden mellan IB-organisationen och UWC är fortfarande starka.

 

"Även om IBDP ibland var ganska överväldigande och det fanns mycket att lära sig, gjorde mina studier mig mycket mer självsäker – och jag lärde mig även metoder för hur jag lär mig på bästa sätt. Mitt första år på högskolan kändes mycket lättare än mitt andra år på IBDP. Jag är säkrare på det jag säger och jag är så mycket bättre på att skriva."

- Leonor, UWC Mahindra College alumn

Vilka ämnen kan elever studera? 

IBDP-elever studerar sex ämnen parallellt och väljer sina kurser från vart och ett av följande sex ämnesområden:

  1. Första språk: studier i språk och litteratur (svenska eller engelska)
  2. Andra språk (moderna språk, eller ett annat språk än första språk)
  3. Samhällsvetenskap
  4. Naturvetenskap
  5. Matematik
  6. Estetiskt ämne (istället för ett estetiskt ämne kan elever välja att studera ett ytterligare ämne inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller språk)

I allmänhet läser IBDP-elever tre ämnen på standardnivå och tre ämnen på högre nivå. Kurserna på högre nivå erbjuder fler studietimmar och ett fördjupat lärande, med utökad kunskap, förståelse och färdigheter. Utbudet av ämnen kan variera mellan UWC-skolor, vilket ofta återspeglar deras geografiska läge och unika inriktningar.

Förutom de sex ämnesområdena genomför eleverna även följande tre delar av International Baccalaureate Diploma Program som är centrala för programmets filosofi. Dessa är:

Extended Essay (EE) 

Elever undersöker ett ämne av särskilt intresse och utvecklar de självständiga forsknings- och skrivfärdigheter i skrivandet av en uppsats (likt det svenska gymnasiearbetet). En Extended Essay skrivs vanligtvis i en av elevens sex ämnesgrupper och ska vara cirka 4 000 ord lång. Elever får stöd i forskning- och skrivprocessen av en akademisk handledare.

Theory of Knowledge (TOK) 

Theory of Knowledge uppmuntrar eleverna att reflektera över kunskapens natur, över hur vi vet vad vi påstår oss veta. Kursen bedöms genom en muntlig presentation och en uppsats på 1 600 ord.

Creativity, Activity, Service (CAS)
 

Att ta ansvar, förbättra sociala, kreativa och friluftsförmågor samt utveckla sin empati utgör kärnan i CAS-programmet. Elever engagerar sig i en mängd olika projekt som utvecklar sina färdigheter samtidigt som de är ideellt verksamma i sitt lokalsamhälle och aktivt hjälper andra.